çevriliş

çevriliş
is.
1. Bir şeyin inkişafında kəskin dönüş, köklü dəyişiklik. Elmdə çevriliş.
2. Mövcud ictimai-siyasi sistemdə əsaslı dəyişiklik. Dövlət çevrilişi. Siyasi çevriliş.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çevriliş — is. Çevrilme işi veya biçimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inqilab — ə. 1) bir haldan başqa hala keçmə; 2) çevriliş, dəyişiklik; 3) zorakı ictimai çevriliş; dövlət hakimiyyətinin bir iqtidardan başqa iqtidara zorakı yolla keçməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • devriliş — is. Devirmə işi, devrilmə, çevriliş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilab — is. <ər.> 1. Zorakı ictimai çevriliş; dövlət hakimiyyətinin hakim sinfin əlindən başqa sinfin əlinə keçməsi. 1905 ci il inqilabı. Burjua inqilabları. İnqilab illəri. – Rusiya inqilabının bərəkətindən törəyən azadlıqların biri də vicdan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilabçı — 1. is. İnqilab hərəkatı iştirakçısı, inqilab xadimi. 2. İnqilabi ideyalar daşıyan, inqilabi ruhda olan. Arazla bir gündə həbsxanadan 80 ə yaxın inqilabçı fəhlə azad edilmişdi. A. Ş.. Altı aydan artıq idi ki, Puan Qay Kanton inqilabçı ordusunda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilabi — sif. 1. İnqilaba aid olan, inqilab mahiyyəti daşıyan, inqilab ruhlu. İnqilabi bayram. İnqilabi himn. İnqilabi mahnılar. – «Molla Nəsrəddin» inqilabi demokratizmin ifadəçisi və mərkəzi idi. M. İ.. Texnoloji institutda çoxdan bəri inqilabi əhval… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xunta — <isp. junta – toplanma, birləşmə> İspaniyada və Latın Amerikası ölkələrinin çoxunda ictimai siyasi təşkilat və birləşmələrin adı; hərbi çevriliş nəticəsində hökumət başına keçən hərbçilər dəstəsi. Yasaq olan bir ölkədə; Qatı zülmət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zorakı — sif. Zor gücü ilə həyata keçirilən, zorla olan, zora istinad edən. Zorakı çevriliş. Zorakı tədbir. Zorakı assimilyasiya. ◊ Zorakı ölüm hüq. – zor nəticəsində baş verən ölüm, qətl (təbii ölüm qarşılığı) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”